Kalendar upisa učenika u srednju muzičku školu 2018/19

Muzička škola Davorin Jenko upisuje učenika za obrazovne profile muzički izvodjač i muzički saradnik (24 i 8 učenika redom).

Preuzmite kalendar...

   
11 — 14. maj 0900—1400 Prijavljivanje kandidata (1)
28. maj 1000 Diferencijalni ispit — glavni predmet
29. maj 1000 Diferencijalni ispit — teorija muzike
1100 Diferencijalni ispit — solfedjo
30. maj Objaviljivanje rasporeda polaganja prijemnih ispita
01 03. jun Prijemni ispiti (2)
01. jun 1000 Diktat — teoretski odsek
1000 Solfedjo — vokalno–instrumentalni odsek
1100 Test iz teorije muzike — teoretski odsek
02. jun Glavni predmet — vokalno–instrumentalni odsek
po rasporedu škole
03. jun 1000—2000 Solfedjo, usmeni ispit — teoretski odsek (2)
07. jun od 0800 Preliminarni rezultati prijemnih ispita
07. jun od 0700 Preliminarni rezultati prijemnih ispita
0800—1600 Podnošenje i rešavanje žalbi na rezultate
0800—1600 Podnošenje dokumentacije
08. jun do 1200 Konačni rezultati prijemnih ispta
28. jun od 0800 Rezultati male mature (u matičnim školama) (3)
29. jun 0800—1600 Upis učenika

(1) Nephodna dokumenta: PRIJAVA (koju možete dobiti u sekretarijatu škole) i POTVRDA da kandidat pohadja završni razred Osnovne muzičke škole (u protivnom, kandidat mora pristupiti polaganju diferencijalnih ispita).
(2) Učenici koji polažu prijemni na dva odseka, polažu solfeđo i teoriju po programu teorteskog odseka, a dobijaju bodove za svaki odsek posebno.
(3) Odnosi se na učenike koji završavaju 8. razred.

Prijemni zadaci

Primeri zadataka iz solfeđa i teorije muzike na prijemnim ispitima za upis u srednju muzičku školu (TO i vokalano–instrumentalni odsek) sadrže diktat, test iz teorije muzike, pevanje s lista i ritmičko čitanje (parlato).


Preuzmite zadatake...

‼ prijemni zadaci (PDF)