Plan rada
maj-jun 2018

Raspored polaganja svih ispita, plan sednica i podaci o ispitnim komisijama za period maj/jun 2018.


Preuzmite plan (PDF)...

Kalendar aktivnosti

Detaljne informacije o aktivnostima u školi (raspored javnih časova, sednica, seminara...)


                  

‼ Kalendar aktivnosti

Izrada školske dokumentacije

Uputstva nisu zvaničan dokument i predstavljaju pomoćno sredstvo namenjeno nastavnicima škole prilikom ažuriranja školske dokumentacije. U prilogu je dato i uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije Ministarstva prosvete i tehološkog razvoja Republike Srbije (avgust 2014).

Preuzmite uputstva...

 Dnevnici, Knjiga evidencije

 Matična knjiga OMŠ

 Matična knjiga SMŠ

 Zapisnici

 Stručno uputstvo o načinu izrade školske dokumentacije

Obrasci za godišnji plan

Obrasci za planiranje obrazovnog plana za individualnu i grupnu nastavu...


Preuzmite kopiju (DOC)...

‼ Individualni obrazovni plan (DOC)

Katalog ZUOV

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja objavio je Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za dve školske godine, 2014/2015 i 2015/2016.

Novi nastavni plan i program

Na osnovu člana 14. stav 1. tačka 6. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 72/09), Nacionalni prosvetni savet doneo je Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja kojim se utvrđuje novi Nastavni plan i program osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja u trajanju od šest, četiri i dve godine...


Preuzmite kopiju...

‼ Novi nastavni plan i program (PDF)