♪)) International Competition Davorin Jenko
icdavorinjenko.com

kalendar aktivnosti ‼

Školska 2018/19

↓ Aktuelno

Objavljeni su rasporedi teoretske i opšteobrazovne nastave sa izvodom iz kalendara opšteobrazovnog rada za školsku 2018/2019 godinu.

Prvi radni dan u novoj školskoj godini je ponedeljak, 3. septembar. Na svim odeljenjima, u periodu od 10 do 14 časova, učenici mogu sa predmetnim nastavnicima dogovoriti rasporede individualne nastave.

Informator o radu škole (PDF)...

‼ Informator

Koncerti povodom Dana škole

→ Program


Školska 2018/2019

Davorin Jenko upisuje učenike u pripremni razred, osnovnu i srednju muzičku školu. Nastava se održava na pet lokacija...

Raspored 2018/2019

Objavljen je raspored teoretske nastave u osnovnoj i srednjoj školi, kao i raspored opšteobrazovne nastave u srednjoj školi, sa izvodom iz kalendara obrazovno-vaspitnog rada za 2018/19. Raspored individualne nastave učenici formiraju u dogovoru sa predmetnim nastavnikom prvog nastavnog dana (ponedeljak, 3. septembar), u periodu od 10 do 14 časova...


Preuzmite rasporede...

Raspodela učenika

Preuzmite raspodelu učenika učenika po predmetima u srednjoj školi za školsku 2018/2019...


Preuzmite raspodelu...

Pomoć pri učenju (edukativne igrice...) ‼

U delu Nastava možete pronaći muzičke igrice koje će vam pomoći da na zabavan način savladate gradivo na predmetima solfeđo i teorija muzike, kao i na samom instrumentu (klavir, truba...). Svaka igrica je prilagodjena odredjenom uzrastu. Podešavanjem odredjenih nivoa, možete pratiti napredak u svom učenju ili igricu prilagoditi gradivu koje izučavate u razredu koji pohađate.

Od nota u violinskom i bas ključu, preko intervala, tonaliteta i trozvuka, igrice pokrivaju gradivo cele osnovne muzičke škole... ♫))


16to Međunarodno takmičenje

Februar — Mart 2019

Klavir, duvački instrumenti, kamerna muzika
competition.msdjenko.edu.rs

Muzička škola "Davorin Jenko"

Muzička škola "Davorin Jenko" osnovana je 1951. godine, najpre u formi muzičkog tečaja sa nekoliko desetina polaznika, da bi formiranjem novih odeljenja i početkom obavljanja delatnosti srednjeg muzičkog obrazovanja (2000) započeo njen ubrzani razvoj.

Škola danas ima više od 900 učenika i jedna je od najvećih u Srbiji. Nastava se odvija na pet lokacija (od školske 2013/14 godine i u Barajevu), a pored muzičke, učenici pohadjaju i opšteobrazovnu nastavu.

Njena uloga u kulturnom životu Rakovice i grada u celini je značajna. Konstruktivna saradnja sa strukovnim asocijacijama, doprinos organizaciji nacionalnog festivala i takmičenja učenika muzičkih škola, aktivna uloga u poboljšanju pravnog statusa muzičkog obrazovanja, dugogodišnja saradnja sa institucijama i asocijacijama u inostranstvu, čine školu nezamenljivim segmentom u obrazovnom i kulturnom sistemu zemlje. O ovome svedoče mnogobrojna društvena i strukovna priznanja, medju kojima i Oktobarska nagrada, čiji je škola nosilac od 1987. godine. [...]

Informator o radu

Informator o radu Mizičke škole Davorin Jenko je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS" broj: 120/04, 54/07 i 104/09) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Službeni glasnik RS", broj: 68/2010).


Preuzmite informator (PDF)...

 Informator o radu

Pomoć u nastavi...

Muzičke igrice koje će vam pomoći da na zabavan način savladate gradivo na predmetima solfeđo i teorija muzike, kao i na samom instrumentu (klavir, truba...).

Za svakog ponešto ♪))

Igre, kvizovi, multimedijalne lekcije, notni papir za vežbanje... Ne možete startovati igricu? Proverite da li adresa na kojoj se nalazite sadrži WWW (www.msdjenko.edu.rs).


Pevajmo!

Poznate pesmice možete iskoristiti za pripremu prijemnog ispita, vežbanje solfeđa ili sviranja na instrumentu. Svaki primer je praćen odgovarajućom notacijom, tekstom i muzičkom ilustracijom...


Notni papir

Podesite izgled notnog papira tako što odaberete vrstu ključa, predznake, oznaku za takt i štampajte jednolinijski ili dvolinijski notni sistem.


Učimo dirke

Igrica za prvake. Vežbaj nazive dirki na klaviru, možda najpre samo belih, a zatim svih dirki sa povisilicama ili snizilacama, abecedom ili solmizacijom.


Note

Vežbaj nazive nota u violinskom i bas ključu. Možeš da podesiš opseg nota koje želiš da naučiš.


Intervali

Prepoznaj sve vrste intervala. Uključi u vežbu umanjene i prekomerne intervale, kao i dvostruke predznake


Trozvuci

Prepoznaj durske, molske, umanjene i prekomerne trozvuke koji su napisani i koje možeš da čujes. Uključi ili isključi obrtaje trozvuka ili predznake u osnovnom tonu...


Tonaliteti

Prepoznaj durske i molske tonalitete u violinskom ili bas ključu.


Truba

Vežbaj hvatove na trubi. Preuzmi mapu hvatova (Trumpet Fingering Chart)‼


Joseph Haydn Quiz

Kviz o životu i delu Jozefa Hajdna – biografija, notni primeri, slušanje muzike... Kao dodatak, testovi sa pitanjima koja se ne pojavljuju u kvizu.


Ukoliko imate problem sa radom Flash dodatka u Firefox-u, pročitajte uputstvo.


International Competition Davorin Jenko

competition.msdjenko.edu.rs

Kontakt informacije

Direktor

Sladjana Šegavčić

direktor@msdjenko.edu.rs


Pošaljite

Pravna služba

Slavica Đorđević

pravnik@msdjenko.edu.rs

(+381 11) 6557861


Računovodstvo

Biljana Krasić

racunovodstvo@msdjenko.edu.rs

(+381 11) 6557862


Administracija

Snežana Čučilović
Jelena Đelić

info@msdjenko.edu.rs

(+381 11) 3510036


Nototeka

Jelena Gudović
Nataša Krstić

nototeka@msdjenko.edu.rs

(+381 62) 8070946Zbornica

(+381 11) 3582394

Labudovo Brdo

Gočka 40
(+381 11) 2337.114
(+381 11) 655.7983
labud.jenko@gmail.com


"Ivo Andrić"

Ivana Mičurina 38a
(+381 11) 3582.569
andric.jenko@gmail.com


"Branko Ćopić"

Vidikovački venac 73
(+381 11) 2335.368
copic.jenko@gmail.com


"Barajevo"

Barajevska 7a
(+381 11) 7872.525
barajevo.jenko@gmail.com

PIB: 101994037
Matični broj: 07004052Račun škole
840-1274660-82

Račun za uplate đačkog fonda
840-3963760-78

Račun za donacije
840-4835760-71

Račun za sopstvena sredstva
840-1274666-64